Zgłoszenie chrztu:

 1. Prosimy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym terminem chrztu
 2. Należy przynieść ze sobą:
  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka
  3. W przypadku gdy rodzice są spoza naszej parafii, a chcą u nas ochrzcić dziecko – zgodę na chrzest z parafii swojego zamieszkania
  4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania, stwierdzające, że chrzestni mogą pełnić tę funkcję
 3. Jeżeli rodzice nie zawarli sakramentu małżeństwa, chrzestni powinni gwarantować wychowanie religijne dziecka
 4. Do ważności chrztu wystarczy jedna osoba w roli chrzestnej lub chrzestnego
 5. Chrzestną/chrzestnym powinna być osoba ochrzczona, bierzmowana i praktykująca. Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym
 6. Rodzice i chrzestni powinni wziąć udział w nauce przedchrzcelnej
 7. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania
 8. Ponadto należy przynieść:
  1. Świecę chrzcielną
  2. Białą szatę

Prawo Kanoniczne stawia chrzestnym następujące warunki:

Kanon 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Rodziców dzieci chcących przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. Świadectwo chrztu świętego
 2. Dzieci spoza parafii powinny dostarczyć zgodę z parafii swojego zamieszkania

Szczegółowe informacje będą dostarczane przez katechetki/katechetów klas komunijnych

Prosimy o uzupełnienie danych, abyśmy mogli spersonalizować wymagania:

Informacje dla uczniów szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie parafii NSPJ w Częstochowie i zostali w niej ochrzczeni

Wymagane dokumenty:

Uwaga! Dokument posiada aktywne pola, które umożliwiają jego wypełnienie za pośrednictwem komputera. Tak przygotowany dokument prosimy wydrukować i własnoręcznie podpisać.

Termin i miejsce dostarczenia dokumentu: Czwartek, 23 listopada 2023, godz. 18:30 w Oratorium

Prowadzący przygotowanie do bierzmowania: ks. Paweł Lehmann SDB

Informacje dla osób dorosłych

Osoby, które nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania w odpowiednim czasie, a chciałyby go przyjąć, proszone są o kontakt z ks. Leonardem Wilczyńskim SDB.

Informacje dla uczniów szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie parafii NSPJ w Częstochowie ale zostali ochrzczeni w INNEJ parafii

Wymagane dokumenty:

Uwaga! Dokument posiada aktywne pola, które umożliwiają jego wypełnienie za pośrednictwem komputera. Tak przygotowany dokument prosimy wydrukować i własnoręcznie podpisać.

Termin i miejsce dostarczenia dokumentu: Czwartek, 23 listopada 2023, godz. 18:30 w Oratorium

Prowadzący przygotowanie do bierzmowania: ks. Paweł Lehmann SDB

Informacje dla uczniów szkoły podstawowej, którzy zostali ochrzczeni w naszej parafii, ale mieszkają na terenie INNEJ parafii

Wymagane dokumenty:

Uwaga! Dokument posiada aktywne pola, które umożliwiają jego wypełnienie za pośrednictwem komputera. Tak przygotowany dokument prosimy wydrukować i własnoręcznie podpisać.

Termin i miejsce dostarczenia dokumentu: Czwartek, 23 listopada 2023, godz. 18:30 w Oratorium

Prowadzący przygotowanie do bierzmowania: ks. Paweł Lehmann SDB

Informacje dla uczniów szkoły podstawowej, którzy zostali ochrzczeni w naszej parafii, ale mieszkają na terenie INNEJ parafii

Wymagane dokumenty:

Uwaga! Dokument posiada aktywne pola, które umożliwiają jego wypełnienie za pośrednictwem komputera. Tak przygotowany dokument prosimy wydrukować i własnoręcznie podpisać.

Termin i miejsce dostarczenia dokumentu: Czwartek, 23 listopada 2023, godz. 18:30 w Oratorium

Prowadzący przygotowanie do bierzmowania: ks. Paweł Lehmann SDB

Po wcześniejszym umówieniu, minimum 3 miesiące przed planowanym ślubem, należy spisać protokół małżeński.

Należy przynieść ze sobą:

 1. dowody osobiste
 2. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu o zawarciu małżeństwa cywilnego
 3. świadectwa chrztu
 4. indeksy katechizacji szkół ponadpodstawowych (lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania).
 5. licencję na zawarcie sakramentu poza miejscem zamieszkania - Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii, ale pragną zawrzeć sakramentalny związek w tutejszym kościele

Ponadto należy przygotować się do sakramentu poprzez udział w katechezach przedślubnych.

Pogrzeb należy zgłosić zaraz po zgonie.

Prosimy przynieść ze sobą:

 1. Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, należy przedłożyć zaświadczenie od ks. kapelana o przyjęciu Sakramentów Św.