Poniedziałek: 15:30 – 17:00
Środa: 9:30 – 11:00 oraz 15:30 – 17:00
W przypadkach losowych (pogrzeb i wezwanie do chorych) proszę dzwonić o każdej porze.
Tel. 48 721 103 700
Tel. +48 34 365 80 09