Proboszcz

ks. Adam Jarząbek SDB

  • proboszcz
  • przełożony wspólnoty zakonnej
  • opiekun Salezjanów Współpracowników

Wikariusz parafialny

ks. Leonard Wilczyński SDB

Duszpasterze

ks. Paweł Bujak SDB

  • wikariusz przełożonego wspólnoty
  • ekonom wspólnoty zakonnej

ks. Paweł Lehmann SDB

  • kierownik Oratorium
  • opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza
  • katecheta szkolny

Rezydenci

ks. Jan Bok SDB
ks. Leopold Kasztura SDB
ks. Mirosław Kokot SDB
ks. Tadeusz Poprawa SDB