"Eucharystia: najskuteczniejszy pokarm powołania." - Ksiądz Bosko