"Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was bardzo kochał." - Ksiądz Bosko

Przed chrztem dziecka:

 • Do kancelarii rodzice dziecka zgłaszają się miesiąc przed planowanym terminem chrztu,
 • Chrztu w naszej Parafii zasadniczo udzielamy podczas Mszy św. o godz. 12.30 w czwartą niedzielę miesiąca,
 • Należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka (USC),
 • Kandydat do chrztu powinien mieć chrzestnych (wymagany jeden chrzestny – warunki jakie musi spełnić chrzestny to: jest osobą wierzącą i praktykującą, przyjął sakrament bierzmowania i nie jest rodzicem dziecka),
 • W trzecią niedzielę miesiąca o godz. 15.00 głoszona jest obowiązkowa katecheza dla rodziców i chrzestnych,
 • Rodzice i chrzestni przystępują do spowiedzi św. przed chrztem dziecka.

 

Przed sakramentem małżeństwa:

 • Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej z dowodami osobistymi przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa,
 • Do wglądu należy przedstawić świadectwo z religii z najwyższej klasy,
 • Jeżeli zawarty związek ma wywoływać również skutki wobec prawa państwowego (tzw. ślub konkordatowy) to również zaświadczenie o niewystępowaniu przeszkód do zawarcia tego małżeństwa z USC (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy - można donieść później),
 • Pary żyjące na kontrakcie cywilnym przynoszą akt zawarcia związku z USC,
 • Obowiązuje przygotowanie do przyjęcia sakramentu małżeństwa tzw. PRE-KANA w Ośrodku NAZARET

Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w Częstochowie
Tel. 500 843 001; www.nazaret.pro
ul. Krakowska 15/17, Częstochowa (dziedziniec plebanii Parafii Archikatedralnej)

Obowiązują trzy około trzygodzinne spotkania i dzień skupienia, a także trzy konsultacje u doradców życia rodzinnego. Zaleca się, aby Kurs Przedmałżeński rozpocząć ok. 6 miesięcy przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa

 • Obowiązuje kurs w Poradni Rodzinnej (NAZARET)
 • Zaleca się, by narzeczeni zanim wstąpią w sakramentalny związek małżeński przyjęli sakrament bierzmowania,
 • Zapowiedzi (głoszone przez dwie niedziele w parafii swego miejsca stałego zameldowania oraz aktualnego zamieszkania),
 • Narzeczeni przed zawarciem związku małżeńskiego przystępują dwa razy do spowiedzi św. (pierwszy raz po zgłoszeniu się do kancelarii, drugi przed sakramentem małżeństwa),
 • Protokół badania kanonicznego spisywany jest poza godzinami pracy kancelarii parafialnej (termin ustalany jest przy pierwszej wizycie).

 

Przed przystąpieniem do I Komunii świętej

 • W diecezji częstochowskiej dzieci przystępują do sakramentu w 9. roku życia zasadniczo w tej parafii, na terenie której miesza dziecko,
 • Przygotowanie odbywa się w szkole i na spotkaniach na Parafii,
 • Przygotowanie obejmuje formację dzieci i rodziców,
 • Spotkania dla dzieci w grupach odbywają się raz w miesiącu zgodnie z wyborem dokonanym przez rodziców,
 • Dzieci biorą udział we Mszy św.niedzielnej o godz. 11:00 w dolnym kościele,
 • Raz w miesiącu spotkanie organizacyjne i katecheza dla rodziców,
 • Nieobecność dziecka na trzech spotkaniach w grupach może skutkować niedopuszczeniem dziecka do przyjęcia I Komunii św.,
 • Na spotkania w grupach i na wspólną mszę św. dzieci przynoszą zeszyty 16-kartkowe, do których wklejają kartki otrzymane na spotkaniach,
 • Rodzice dzieci ochrzczonych w innej niż nasza parafia proszeni są o dostarczenie do końca grudnia metryki chrztu, a mieszkający poza naszą parafią o dostarczenie do końca października zgody własnego proboszcza na przygotowanie dziecka i przyjęcie Komunii św. w naszej parafii,
 • Uroczystość I Komunii św. ma miejsce podczas Mszy św. o godz. 10.45 w drugą niedzielę maja,
 • Do I Komunii św. dzieci przystępują w strojach liturgicznych tzw. albach.

 

Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania

 • Zgodnie z zaleceniem ks. Arcybiskupa przygotowanie trwa trzy lata i rozpoczyna się w klasie drugiej gimnazjum,
 • Sakrament bierzmowania zasadniczo przyjmuje się w parafii, na terenie której się mieszka,
 • Cykl przygotowań młodzieży ustala prowadzący,
 • Kandydaci do bierzmowania ochrzczeni w innej niż nasza parafia proszeni są o dostarczenie do końca grudnia trzeciego roku przygotowań metryki chrztu, a mieszkający poza naszą parafią o dostarczenie do końca października pierwszego roku przygotowań zgody własnego proboszcza.

Powyższe zasady dotyczą młodzieży szkolnej. Dla dorosłych organizowane są jesienią i na wiosnę dodatkowe kursy. Dokładne terminy każdego roku są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich.

 

Namaszczenie chorych

Zasadniczo udzielamy podczas comiesięcznych odwiedzin chorych w środę przed pierwszym piątkiem miesiąca w godzinach przedpołudniowych (z wyjątkiem wakacji).
Chorych można zgłaszać w zakrystii kościoła lub kancelarii parafialnej. W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze.