"Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia."

Ksiądz Bosko

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA ZOSTAJE PRZENIESIONA NA 20 WRZEŚNIA 2020 R (Z ZASTRZEŻENIEM ZMIANY TERMINU W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ). ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ PIERWSZE KOMUNII ŚWIĘTEJ. BLIŻSZE INFORMACJE U PROBOSZCZA 721 103 700 

 

TERMINARZ SPOTKAŃ

Listopad:

Katecheza dla dzieci: wtorek 12 i środa 13 listopada

Katecheza dla rodziców: wtorek 12 listopada

 

Grudzień:

Katecheza dla dzieci: poniedziałek 9 i wtorek 10 grudnia

Katecheza dla rodziców: poniedziałek 9 grudnia

 

Styczeń:

Katecheza dla dzieci: wtorek 7 i środa 8 grudnia

Katecheza dla rodziców: wtorek 7 grudnia

 

Luty:

Katecheza dla dzieci: poniedziałek 10 i wtorek 11 lutego

Katecheza dla rodziców: poniedziałek 10 lutego

 

Marzec:

Katecheza dla dzieci: poniedziałek 16 i wtorek 17 marca

Katecheza dla rodziców: poniedziałek 16 marca

 

Kwiecień:

Katecheza dla dzieci: poniedziałek 6 i wtorek 7 kwietnia

 

Katecheza dla rodziców: poniedziałek 6 kwietnia

 

Informacje dla rodziców na początek roku katechetycznego

 

1. Przygotowanie dziecka do przyjęcia I Komunii św. obejmuje również formację jego rodziców.

2. Spotkania dla dzieci odbywają się w sali teatralnej w poniedziałek lub wtorek po 2. niedzieli miesiąca o godz. 16:30.

3. W niedzielnej Mszy św. dzieci uczestniczą o godz. 11:00 w dolnym kościele.

4. Spotkanie organizacyjne i katecheza dla rodziców w poniedziałki po 2. niedzieli miesiąca o godz. 19:00 w dolnym kościele.

5. Informacja o ewentualnej zmianie spotkania (wynikającej np. z kalendarza świąt kościelnych lub państwowych) będzie podawana na ogłoszeniach duszpasterskich oraz umieszczona na stronie www.nspi.czest.pl w zakładce sakramenty - pierwsza Komunia św.".

6. Proszę przestrzegać terminów zaliczania poszczególnych partii materiału. Nieobecność dziecka na trzech spotkaniach w grupie może skutkować niedopuszczeniem dziecka do przyjęcia I Komunii św.

7. Na spotkania w grupie dzieci przynoszą zeszyty 16-kartkowe, do których wklejają kartki otrzymane na spotkaniach. Proponuję, by do tego zeszytu wklejać również kartki z informacjami dla rodziców.

8. Poświęcenie dewocjonaliów będzie odbywało się podczas Mszy św. o godz. 11 w dolnym kościele w następujących terminach:

06 paździemik - różaniec,

08 grudzień medalik lub krzyżyk,

06 styczeń książeczka do nabożeństwa

02 luty - świeca (tytko jeżeli nie zachowała się świeca od chrztu choć ta byłaby najbardziej pożądana).

 

W całej Archidiecezji obowiązuje taka sama książeczka do nabożeństwa — kupują ją katechetki — i one też będą na ten cez zbierały pieniądze Pozostałe paramenty kupują, według własnego uznania, rodzice osobiście.

 

9. Rodziców dzieci ochrzczonych w innej niż nasza parafia proszę o dostarczenie do końca grudnia metryki chrztu, a mieszkających poza naszą parafią proszę o dostarczenie do końca października zgody własnego proboszcza na przygotowanie dziecka i przyjęcie Komunii św. w naszej parafii (niezachowanie tych terminów oznacza rezygnacje rodziców z przygotowania dziecka w naszej parafii).

10. Spotkania w grupach dla dzieci oraz katechezy dla rodziców rozpoczynają się w październiku.

11. Zachęcam do wdrażania dzieci w życie liturgiczne Kościoła poprzez udział w nabożeństwach okresowych (różaniec w październiku, roraty w Adwencie itp.). Kapłan prowadzący spotkania w głupach określi zasady weryfikacji udziału dzieci.

12. Uroczystość I Komunii św. — 10 maja 2020 r. podczas Mszy św. o godz. 10:45 w górnym kościele.

13. Do I Komunii św. dzieci przystępują w strojach liturgicznych tzw. albach.

 

Ks. Grzegorz Sochacki SDB - Proboszcz