"Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas na drodze do nieba."

Ksiądz Bosko

  • Zdjęcia grupowe klasami po Mszy św. w niedzielę 14 maja w kolejności: A, B, C. Z ostatnią grupą do zdjęcia podchodzą dzieci z innych klas i szkół niż klasy III SzP 21.
  • „Biały Tydzień” – dzieci przychodzą w strojach komunijnych i siadają w swoich miejscach na Msze św. o godz. 18:00, po niej uczestniczą w nabożeństwie ku czci Matki Bożej i udają się z wiernymi pod Grotę. Biały tydzień trwa do soboty włącznie.
  • W poniedziałek i ewentualnie we wtorek jeżeli zajdzie taka potrzeba podczas przyjmowania Komunii św. będą robione zdjęcia dzieciom, którym zdjęcia nie wyszły w niedzielę (będą o tym poinformowani w poniedziałek).
  • Wręczenie pamiątkowych obrazków i zdjęcia indywidualne w kościele, po modlitwach przy Grocie, w następującym porządku: poniedziałek kl. III A, wtorek kl. III B, środa kl. III C i pozostałe dzieci.