"Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia."

Ksiądz Bosko

Informacje dla rodziców na początek roku katechetycznego

UWAGA! W GRUDNIU SPOTKANIE DLA RODZICÓW WYJĄTKOWO W ŚRODĘ 13.12.2017 O GODZ. 19:00

 1. Przygotowanie dziecka do przyjęcia I Komunii św. obejmuje również formację jego rodziców.
 2. Spotkania dla dzieci w grupach odbywają się w sali teatralnej po 2. niedzieli miesiąca o godz. 16:30; uwzględniając plan zajęć w szkole proponuję: poniedziałek (3A) wtorek (3C), środę (3B), czwartek (3D), piątek (3E).
 3. W niedzielnej Mszy św. dzieci uczestniczą o godz. 11:00 w dolnym kościele.
 4. Spotkanie organizacyjne i katecheza dla rodziców w środy po 3. niedzieli miesiąca o godz. 19:00 w dolnym kościele.
 5. Informacja o ewentualnej zmianie spotkania (wynikającej np. z kalendarza świąt kościelnych lub państwowych) będzie podawana na ogłoszeniach duszpasterskich oraz umieszczona na stronie www.nspj.czest.pl w zakładce „sakramenty - pierwsza Komunia św.”.
 6. Proszę przestrzegać terminów zaliczania poszczególnych partii materiału.
 7. Nieobecność dziecka na trzech spotkaniach w grupach może skutkować niedopuszczeniem dziecka do przyjęcia I Komunii św.
 8. Na spotkania w grupach dzieci przynoszą zeszyty 16-kartkowe, do których wklejają kartki otrzymane na spotkaniach. Proponuję, by do tego zeszytu wklejać również kartki z informacjami dla rodziców.
 9. Poświęcenie dewocjonaliów będzie odbywało się zawsze w 3. niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00 w dolnym kościele w następujących terminach:
  • Październik - różaniec i książeczka do nabożeństwa,
  • Grudzień - medalik lub krzyżyk,
  • Luty - świeca (tylko jeżeli nie zachowała się świeca od chrztu – choć ta byłaby najbardziej pożądana). 

  W całej Archidiecezji obowiązuje nowa książeczka do nabożeństwa – kupują je katechetki – i one też będą na ten cel zbierały pieniądze. Pozostałe paramenty kupują, według własnego uznania rodzice osobiście.

 10. Rodziców dzieci ochrzczonych w innej niż nasza parafia proszę o dostarczenie do końca grudnia metryki chrztu, a mieszkających poza naszą parafią proszę o dostarczenie do końca października zgody własnego proboszcza na przygotowanie dziecka i przyjęcie Komunii św. w naszej parafii.
 11. Spotkania w grupach dla dzieci oraz katechezy dla rodziców rozpoczynają się w październiku.
 12. Zachęcam do wdrażania dzieci w życie liturgiczne Kościoła poprzez udział w nabożeństwach okresowych (różaniec w październiku, roraty w Adwencie itp.). Kapłan prowadzący spotkania w grupach określi zasady weryfikacji udziału dzieci.
 13. Uroczystość I Komunii św. – 13 maja 2018 r. podczas Mszy św. o godz. 10:45 w górnym kościele.
 14. Do I Komunii św. dzieci przystępują w strojach liturgicznych tzw. albach.

Ks. Andrzej Król sdb
Proboszcz