"Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was bardzo kochał." - Ksiądz Bosko

Oratorium

Co to jest Oratorium?

oratorium

UWAGA !!!

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ ORATORYJNĄ TUTAJ !!!

Oratorium to miejsce i środowisko kształtujące serce młodego człowieka, które ma w sobie:

coś z domu – stwarza poczucie ciepła i bezpieczeństwa, atmosferę radości i miłości, zauważenia każdego i zainteresowania jego problemami, nawet tymi malutkimi, jest domem, który przygarnia, w którym ktoś bliski zawsze czeka;

coś z podwórka – stwarza atmosferę zabawy, rozrywki, nawiązywania więzów koleżeńskich, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, jest podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie;

coś z parafii – dąży do rozwoju religijnego, uczy podstawowej wiedzy religijnej i życia wiarą, życia w przyjaźni z Bogiem, tu następuje przekaz wartości chrześcijańskich;

coś ze szkoły – dba o poziom intelektualny młodego człowieka, pomaga mu w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia życiowego, jest szkołą, która przystosowuje do życia.