„Daj mi dusze, resztę zabierz.” - Ksiądz Bosko

Ryt udzielenia sakramentu bierzmowania – spotkanie 9

 

1. Gdy bierzmowanie odbywa się podczas Mszy świętej, wtedy po Ewangelii kapłan przedstawia biskupowi kandydatów do bierzmowania. Potem biskup kieruje pytanie do kapłana. Po otrzymanej odpowiedzi biskup zwraca się do kandydatów:

 

Droga Młodzieży, powiedzcie tu przed zgromadzonym Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Wszyscy kandydaci odpowiadają głośno i wyraźnie:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

2. W przemówieniu (homilii) biskup wyjaśniając przeczytane teksty biblijne, wprowadza obecnych w głębsze rozumienie sakramentu bierzmowania.

3. Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń chrzestnych. Odnowienie to wyraża związek między chrztem i bierzmowaniem. Obydwa sakramenty wprowadzając życie chrześcijańskie; należą do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

4. Wszyscy klękają Biskup wyciąga nad nimi ręce i odmawia modlitwę:

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5. Po tej modlitwie następuje najważniejszy obrzęd sakramentu bierzmowania. Na głowę poszczególnego kandydata biskup wkłada rękę namaszczając równocześnie czoło Krzyżmem świętym, wypowiadając słowa:

N., Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego

Bierzmowany odpowiada: Amen.
Biskup: Pokój z tobą
Bierzmowany: I z duchem twoim.

6. Odpowiednio dostosowana modlitwa powszechna kończy obrzędy bierzmowania. Msza święta odprawia się dalej, zgodnie z przepisami liturgicznymi.
Całość obrzędów kończy specjalnie na tę uroczystość opracowane błogosławieństwo dla nowo bierzmowanych i wszystkich obecnych.

Rola i zadania świadka – poręczyciela – gwaranta

Imię przy bierzmowaniu – mój święty Patron orędujący za mną w niebie

Otrzymujesz w darze Ducha Świętego

 

Namaszczenie Krzyżmem Świętym